Project

Kerkje Klein Wetsinge

jun 3, 2016

Het leegstaande kerkje van Klein Wetsinge is gerestaureerd en is het tegelijkertijd geschikt gemaakt voor een nieuwe functie. Bij de ontwikkeling van het plan stond naast de instandhouding van het rijksmonument, vooral de wisselwerking met het dorp en het landschap voorop.

Volgens de gevelsteen is dit mooi gelegen zaalkerkje van 1840. De vorm is neoklassiek en van een soberheid die past bij het landschap. De grote houten met zink bedekte dakruiter, die het geheel bekroont, heeft niet de eenvoud die de rode bakstenen basis kenmerkt. De bouwkundige staat van het kerkje was bij aanvang van het project zeer matig. Dakgoten sloten niet goed aan op dakvlakken met losliggend metsel- en voegwerk tot gevolg. Het houtwerk van kozijnen en de torenspits was aangetast door vocht en houtrot. Tijdens de restauratie is de kerk met zijn de gebreken met zorg in ere hersteld.

Het programma van eisen vroeg om ruimte voor vergaderen, tafelen en het bereiden van voedsel. Hiertoe zijn twee losstaande elementen in de kerkzaal geplaatst. Deze ovaalvormige objecten contrasteren met de monumentale ruimte van de de kerkzaal. De ruimte zelf is echter wel intact gebleven en is in zijn geheel te beleven. De oude kleur van het gewelf is behouden en waar nodig hersteld. De preekstoel is eigentijds hersteld, geabstraheerd naar het authentieke model en op een moderne manier toegankelijk gemaakt.

Met het toevoegen van de loopbrug over het oude tongewelf is de oude kap te te bereiken. Om hier te komen moet men eerst langs het uurwerk. De kleine uitzichtcoupé is als een naadloos geheel gemaakt van polyester met twee bankjes en een brede vensterbank.

De buitenzijde van het kerkje is ongemoeid gelaten. Alleen op de achterzijde van het schilddak is de cockpit van het uitzichtpunt zichtbaar, strak gedetailleerd en herkenbaar als een moderne toevoeging.

Fotocredits: Duncan Wijting Tekstcredits: Jelle de Jong architekten
Wat Kerkje
Waar Wetsinge
Oppervlakte -
Opdrachtgever Jelle de Jong architekten

Klein Wetsinge - baken van de toekomst

Jelle de Jong architekten
foto Duncan Wijting gvhj-logo foto Duncan Wijting foto Duncan Wijting foto Duncan Wijting foto Duncan Wijting